Kurs euro

Euro

Euro to wspólna waluta kilkunastu krajów Unii Europejskiej tworzących tzw. strefę euro, wprowadzona w miejsce walut poszczególnych krajów. W rozliczenia bezgotówkowych euro funkcjonowało już w 1999 roku, ale jako gotówka i prawny środek płatniczy euro zostało wprowadzone od 1 stycznia 2002 roku. Rolę banku centralnego przejął Europejski Bank Centralny, który, prowadzi niezależną politykę pieniężną dla wszystkich krajów zrzeszonych w unii walutowej. Oznaczenie euro – znak: €, kod ISO 4217: EUR. 1 euro = 100 centów.

Kurs Euro – ile kosztuje euro?

Obecni członkowie unii walutowej to państwa Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy), oraz cztery inne państwa (Andora, Monako, San Marino, Watykan). Dwa państwa przyjęły euro jako walutę bez członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (Czarnogóra, Kosowo).

Strefa Euro

Kiedy ustanowiono strefę euro, dla poszczególnych walut ustalono kurs euro, po którym wymieniono je w dniu 1.01.1999r (lub z inną datą dla krajów, które przystąpiły później). Kurs euro (przelicznik euro na dzień wymiany) dla poszczególnych krajów wynosił:

Irlandia 0,787564 funta irlandzkiego (IEP)
Niemcy 1,95583 marki niemieckiej (DEM)
Holandia 2,20371 guldena holenderskiego (NLG)
Finlandia 5,94573 marki fińskiej (FIM)
Francja 6,55957 franków francuskich (FRF)
Monako 6,55957 franków monakijskich (MCF)
Austria 13,7603 szylinga austriackiego (ATS)
Belgia 40,3399 franków belgijskich (BEF)
Luksemburg 40,3399 franków luksemburskich (LUF)
Hiszpania 166,386 pesety hiszpańskiej (ESP)
Portugalia 200,482 escudo portugalskiego (PTE)
Grecja 340,75 drachmy greckiej (GRD)
San Marino 1936,27 lira sanmaryńskiego (SML)
Watykan 1936,27 lira watykańskiego (VAL)
Włochy 1936,27 lira włoskiego (ITL)
239,64 tolarów słoweńskich (SIT) (01.01.2007)
0,4293 liry maltańskiej (MTL) (01.01.2008)
0,585274 funta cypryjskiego (CYP) (01.01.2008)
30,126 koron słowackich (SKK) (01.01.2009)
15,6466 koron estońskich (EEK) (01.01.2011)
0,702804 łata łotewskiego (LVL) (01.01.2014)
3,45280 lita litewskiego (LTL) (01.01.2015)

Przystąpienie kraju do strefy euro obwarowane jest spełnieniem wielu wskaźników ekonomicznych i zasad. Kryteria te dotyczą między innymi obszarów inflacji, długu publicznego, deficytu budżetowego, długoterminowych stóp procentowych oraz stabilnego kursu wymiany waluty krajowej w ciągu 2 poprzedzających lat.

Kurs euro wobec waluty krajowej notowany praktycznie na całym świecie, co wynika z siły gospodarki krajów stosujących euro i zrzeszonych w europejskiej unii walutowej. W Polsce przelicznik euro na zł ustala NBP, a dla własnych celów poszczególne banki i kantory.