Przelewy SEPA

Przelewy SEPA

Bardzo często stajemy przed koniecznością przelewania waluty miedzy różnymi rachunkami w polskich bankach lub za granicę (z zagranicy) i chcemy to zrobić jak najtaniej.

Standardowy przelew to tzw. SWIFT, który jest dość drogi, ponieważ wiąże się z koniecznością udziału banków pośredniczących, a kiedy potrzeba to także z przewalutowaniem przesyłanych pieniędzy. Przy  niewielkich kwotach opłaty są znaczące, na tyle, że cała operacja staje się nieopłacalna.

Jeśli przelewamy środki w euro to możemy skorzystać z metody przelewu SEPA, jednak trzeba pamiętać, że ta metoda ma swoje ograniczenia. SEPA (ang.: Single Euro Payments Area) to projekt mający na celu uproszczenie płatności w obszarze waluty euro. Przelew SEPA można realizować tylko w euro, jeżeli bank nadawcy i odbiorcy ma siedzibę w Unii Europejskiej lub w Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Oczywiście banki nadawcy i odbiorcy muszą należeć do systemu, czyli mieć możliwość realizacji przelewów SEPA.

Dodatkowe wymagania przelewu SEPA:

  • podać kod SWIFT banku odbiorcy oraz numer konta w formacie IBAN
  • podać numer identyfikacyjny banku odbiorcy BIC
  • zaznaczyć przy przelewie opcję kosztową SHA  (podział kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę)
  • nie zaznaczać żadnych opcji przyspieszających realizację zlecenia (tryb zwykły).

Koszt przelewu SEPA jest 5-10 razy mniejszy od zwykłego przelewu metodą SWIFT, więc warto z niego korzystać.

Jak wynika z powyższego przelewy SEPA w euro możliwe są również w obrębie jednego kraju, w Polsce obie strony transakcji musza mieć konto walutowe, inaczej bank przewalutuje euro na złotówki po własnym (najczęściej niekorzystnym) kursie.

Przelewy SEPA możemy wykorzystać jeszcze w inny sposób, na przykład do przesłania pieniędzy z zagranicy do rodziny w Polsce, do spłaty kredytów nominowanych w euro. Można to przeprowadzić z wykorzystaniem kantoru internetowego. Przykład: pracujący za granicą wysyła euro przelewem SEPA na konto kantoru, kantor wymienia euro na złotówki i przelewa na wskazane konto złotówkowe w kraju. Oszczędność jest podwójna – po pierwsze na niższych kosztach przelewu, po drugie na lepszym kursie euro. Jeśli spłacamy kredyty w euro, kupujemy je w kantorze po atrakcyjnym kursie i zlecamy przelew SEPA do banku kredytodawcy.

Szczegółowych informacji o kosztach przelewu SEPA, numerach IBAN lub BIC należy szukać na stronach internetowych banków.